top of page

Hänsyn och respekt

Vi ber dig visa hänsyn, vänlighet och respekt till andra medlemmar när du vistas i våra lokaler.

Förvaring

Vänligen förvara allt icke träningsrelaterat

i ett av våra skåp.

Vi ansvarar inte för dina värdesaker.

Vikter och redskap

Plocka alltid undan efter dig. Var sak lämnas tillbaka på sin plats.

Justeringar

Vi förbehåller oss rätten att fritt ändra anläggningens öppettider, bemanningstider, serviceinnehåll, prissättning och utbud. 

Användning

Använd samtlig träningsutrustning på ett ansvarsfullt sätt. Torka av maskinerna när du har tränat klart.

ID-handling

Giltigt svensk ID-handlining krävs för att bli medlem. För autogiro medlemskap krävs ett bank-kontonummer.

Gymklädsel

Tränande ska vara iklädd byxor/shorts, tröja/linne och rena inneskor.

Medlemskort

Medlemskortet fungerar som passerkort. Medtag alltid det för att registrera ditt besök. Utan medlemskortet kan du nekas tillträde till anlägningen.

Regelbrott som direkt leder till avstängning

1

Medlem som släppt in obehörig tränande riskerar att få sitt medlemskort beslagtaget samt avstängas från gymmet utan rätt till ekonomisk ersättning. Medlem måste alltid ha med sitt medlemskort och måste på begäran uppvisa detta för anställd eller för väktare. 

2

Vi har nolltolerans mot dopingpreparat, droger och alkohol. Träning under påverkan av dylika preparat, eller innehav, försäljning medför ome-delbar avstängning från gymmet. 

Den besökare som inte följer våra regler eller inte åtlyder personalens anvisningar riskerar att bli avstängd från gymmet utan rätt till ekonom-isk ersättning. I samband med köp av träning-skort måste varje kund läsa igenom och genom signering godkänna våra regler samt följderna av att inte följa dessa.​

bottom of page